Felhasználási feltételek

A jelen dokumentum tartalmazza a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő mint rendezvény (továbbiakban Fesztivál), Nevezési felület (továbbiakban NTFFG - Nevezési felület) használatának feltételeit, az azon regisztrálni és nevezést leadni szándékozó alkotók felé (továbbiakban Felhasználók) az alábbiak szerint:

A jelen Szabályzat 2017. november 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi.

Dokumentum elérhetősége: https://nevezes.godollofilmfest.com/hu/

1. Az NTFFG - Nevezési felület üzemeltetőjének adatai:
Cégnév: Carplove International Nonprofit Kft.

Székhely címe: 1172 Budapest, Jászdózsa utca 30.

Cégjegyzékszám: 01 09 191537

Statisztikai számjel: 12455634-9104-572-01.

Jelen felhasználási feltételek nyelve: magyar

A felület elhelyezésére szolgáló tárhelyet az Üzemeltető biztosítja.

Kapcsolattartási adatok, elérhetőségek - lásd. 3. pont.

2. A NTFFG - Nevezési felület címe:

https://nevezes.godollofilmfest.com

https://entry.godollofilmfest.com

3. Kapcsolattartási adatok

A kapcsolattartás nyelve: magyar, angol.

Hivatalos megkeresést kizárólag magyar nyelven tudunk elfogadni.

Az üzemeltető személyes és telefonos ügyfélszolgálatot, kapcsolati pontot nem üzemeltet. Általános kérdések, általános segítségnyújtás a nevezés folyamatával kapcsolatban, és szerzői jogi panaszok esetére az alábbi elérhetőségeket biztosítja:

3.1. Általános ügyek

E-Mail: info@godollofilmfest.com

Postai levél: HU 1172 Budapest, Jászdózsa utca 30.

3.2. Általános segítségnyújtás a nevezés folyamatával kapcsolatban:

E-Mail: info@godollofilmfest.com

Nevezési felület „Gyakran ismételt kérdések – GYIK / FAQ) valamint kapcsolat űrlap.

3.3. Szerzői jogi panaszok:

E-Mail: info@godollofilmfest.com

Postai levél: HU 1172 Budapest, Jászdózsa utca 30.

Hivatalos megkeresést csak postai úton, tértivevényes levél formájában áll módunkban elfogadni.

4. Az általános szerződési feltételek elfogadása

4.1. A regisztráció során a Felhasználó, ha a NTFFG – Nevezési felület szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni jelen dokumentumban rögzített feltételeket, amit a regisztrációs űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával (pipa) tehet meg.

Továbbá kijelenti, hogy jelen szabályozás feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

4.2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a NTFFG – Nevezési felület szolgáltatásait.

5. Adatkezelés

5.1. Adatbekérés

Az NTFFG – Nevezési felületén az adatok megadás önkéntes alapon történik, viszont a sikeres nevezés leadásának feltétele a jelentkezési felületen kötelezően megadandó adatok kitöltése.

Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá ezen adatok kezeléséhez a nevezését nem tudjuk elfogadni.

5.2.Adatok kezelésének célja

Az adatkezelés célja a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő rendezvényen Felhasználó által nevezni kívánt alkotás nyilvántartásba vétele a zsűri által történő értékelés céljából.

5.3. Tárolt adatok megnevezése

Az NTFFG – Nevezési felület az alábbi személyes adatokat kezeli:

- Vezeték- és keresztnév: kapcsolattartáshoz szükséges

- Jelszó: A felhasználói fiókba történő bejelentkezést biztosítja

- Email cím: kapcsolattartáshoz szükséges

- Telefonszám: a kapcsolattartó hatékonyabb megkeresését szolgálja probléma esetén

- Regisztráció és bejelentkezés időpontja: technikai adat

- IP cím: technikai adat

Ezen adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli.

Minden más adat a nevezni kívánt alkotással kapcsolatban kerül rögzítésre, azt a szervezőkön kívül a zsűri is megismeri és a Fesztivál hivatalos - elektronikus és nyomtatott - kiadványaiban megjelenhet, melyhez a Felhasználó a Felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárul.

5.4. Adatok megőrzése

Az Üzemeltető a tárolt adatokat (beleértve a feltöltött vagy egyéb úton az Üzemeltetőnek átadott audiovizuális műveket) a fesztivál lebonyolításának a végéig, vagy a Felhasználóval történt külön egyeztetés után, a hozzájárulásával azon túl is megőrizheti.

5.5. E-Mail küldése a felhasználónak

Az NTFFG – Nevezési felület a Felhasználó részére e-mail üzenetet küldhet. Az Üzemeltető nem küld DM típusú leveleket a megadott e-mail címre.

5.6. Adatfeldolgozók

Az Üzemeltető írásos megkeresésre (3.1. Általános ügyek) tájékoztatást ad az adatfeldolgozókról.

5.7. Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

5.8. Adatok törlésének kérése

A Felhasználó bármikor kérheti regisztrált adatainak a törlését. A törléssel egyidőben az esetlegesen aktív nevezése is visszavonásra és törlésre kerül.

6. Díjszabás

A NTFFG – Nevezési felület használata ingyenes.

7. Nevezés visszavonásának módja

Az alkotó visszavonhatja a nevezését, elektronikus úton jelezheti a NTFFG – Nevezési felület részére ( 3.1. pont ).

Ekkor a NTFFG – Nevezési felület munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- az alkotó nevét, címét,

- a nevezett film adatait,

- a nevezés időpontját,

- az alkotó által érvényesíteni kívánt igényt,

- a kifogás rendezésének módját.

Kelt, Budapest 2017.11.15.

Szervezők